سخنی با کارفرما

سخنی با کارفرما

در دنیای امروز توسعه روز افزون شاخه های متعدد علم ، صنعت , تکنولوژی و اهمیت کاربرد این موارد در زندگی روز مره  و تجاربی که نشان می دهد کارفرمایان به دلیل عدم دسترسی به نیروهای متخصص و کاردان دچار زیانهای بسیار سنگین در حوزه های مالی ، زمانی و انرژی شده اند، نیاز به متخصص بیشتر و بیشتر احساس می شود. این سامانه با توجه به وجود این نیازها و ارزیابی متخصصین کارآمد بستری را ایجاد کرده است تا عموم مردم بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه متخصص مورد نیاز خود را بیابند. دسترسی به این مهم به دو روش زیر امکان پذیر است.

-         شناسائی متخصص مورد نیاز توسط خود کارفرما در سامانه و ارزیابی آنها

-         ثبت پروژه در سامانه و ارتباط متخصصین با کارفرما

 

مزایای استفاده از سامانه برای کارفرما

1- آشنایی با خدمات گسترده قابل ارائه تخصصی فنی و مهندسی

2- دسترسی آسان به متخصص

3- حذف واسطه ها و کاهش هزینه های بالاسری

4- امکان استعلام قیمت از متخصصین متعدد و کسب اطمینان از هزینه ها

5- امکان اخذ خدمات در ساعتهای مختلف