سخنی با متخصص

سخنی با متخصص

عدم وجود بستری مناسب جهت جامعه متخصص موجب شده متخصصین تجربی و آکادمیک با توجه به توانمندیهای موجود نتوانند کسب درآمد درخور و مناسب را داشته باشند و اغلب برخی از تخصصهای خود را بدون دریافت هزینه ای در حد عرف ارائه می نمایند. ما تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا با پشتوانه این سامانه متخصصین بتوانند تخصص و توامندی های خود را معرفی و از این طریق کسب درآمد نمایند.

جهت دسترسی به این مهم ، نهادینه سازی این فرهنگ و ایجاد زیر ساختی جهت پرداخت هزینه بابت خدمات فنی و مهندسی (حق ویزیت مهندس) و توسعه بستر ایجاد شده پیشنهاد می گردد متخصصین و کارشناسان جهت جذب مخاطب بیشتر در ابتدای کار این سامانه برخی از خدمات خود را مانند مشاوره به صورت رایگان و یا کمترین هزینه ممکن ارائه نمایند

 

مزایای استفاده از سامانه برای متخصص

1- ایجاد دفتر کار مجازی

2- ارتباط آسان با میلیونها کاربر

3- امکان ارائه خدمات در ساعات مختلف شبانه روز

4- معرفی خدمات تخصصی کمتر شناخته شده که نیاز جامعه امروزی می باشد

5- بستری جهت معرفی متخصص به بازار کار

6- ارتباط مستقیم متخصص و کارفرما با حذف واسطه ها

7- کسب درآمد از انواع خدمات متنوع