علی خانی
کارشناسی ارشد برق قدرت
احسان گروهی
فوق لیسانس برق کنترل لیسانس برق قدرت
یاسر علیزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد